Inne

Zapytanie Opis
"Apache/1.3.28 Server at" intitle:index.of
Wyszukuje serwery apache o podanej wersji
"Apache/* Server at" intitle:index.of Wyszukuje serwery apache o dowolnej wersji
"Microsoft-IIS/4.0 Server at" intitle:index.of Microsoft Wyszukuje serwery IIS o podanej wersji
"Microsoft-IIS/* Server at" intitle:index.of Wyszukuje serwery IIS o dowolnej wersji
"Oracle HTTP Server/* Server at" intitle:index.of Wyszukuje serwery Oracle o dowolnej wersji
"IBM _ HTTP _ Server/* * Server at" intitle:index.of Wyszukuje serwery IBM o dowolnej wersji.
"Netscape/* Server at" intitle:index.of Wyszukuje serwery Netscape o dowolnej wersji
"Red Hat Secure/*" intitle:index.of Wyszukuje serwery Red Hat Secure o dowolnej wersji
"HP Apache-based Web Server/*" intitle:index.of Wyszukuje serwery HP o dowolnej wersji
inurl:phpshell.php PHP Shell
intitle:phpMyAdmin "Welcome to phpmyadmin" Phpmyadmin
site:umich.edu inurl:robots.txt Wyszukuje pliki robots.txt
"Enter ip" inurl:"php-ping.php" PHP PING
inurl:portscan.php "from port"|"Port Range" PHP Port Scanner
"server status" "enter domain below" Yet another port scanner
intitle:"start using cgiproxy" no scripts ads CGI proxy
"set up administrator user" inurl:pivot Wyszukuje strony, na których możemy utworzyć sobie konto administratora
intext:SQLiteManager inurl:main.php SQLiteManager
intitle:phpMyAdmin "Welcome to phpMyAdmin "*" "running on * as root@*" Php My Admin running by root
site:umich.edu filetype:mbox Pliki mbox