Logi

Zapytanie Opis
admin account info filetype:log
Dzienniki zdarzeń serwera (tzw. logi) zawierające informacje dotyczące konta administratora, w tym nazwę użytkownika i hasło
filetype:log inurl:"password.log" Logi z hasłami
site:umich.edu filetype:log Wyszukuje logi na serwerze umich.edu
"MacHTTP" filetype:log inurl:machttp.log MacHTTP.log
filetype:log cron.log Pliki cron.log
inurl:"putty.reg" Logi programu putty
inurl:report "EVEREST Home Edition" Raport programu everest
filetype:log username putty PUTTY.LOG