Wrażliwe pliki

Zapytanie Opis
cv intitle:index.of site:edu.pl Zapytanie wyszukujące pliki CV
kontakty.txt intitle:index.of Wyszukuje pliki zawierające numery gg
*.vcf intitle:index.of Wyszukuje pliki, które zawierają dane osobowe
inurl:kontakty filetype:txt site:pl Wyszukuje pliki kontaktów
inurl:"contacts" filetype:xls Wyszukuje pliki kontaktów
inurl:"addresses" filetype:xls Wyszukuje pliki kontaktów
filetype:xls inurl:"email.xls" Pliki email.xls, które mogą zawierać dane teleadresowe
"phone * * *" "address *" "e-mail" intitle: "curriculum vitae" Dokumenty CV
"not for distribution" confidential Dokumenty opatrzone klauzulą confidential
buddylist.blt Listy kontaktów komunikatora AIM
intitle:index.of mystuff.xml Listy kontaktów komunikatora Trillian
filetype:ctt "msn" Listy kontaktów MSN
filetype:QDF QDF Baza danych programu finansowego Quicken
intitle:index.of finances.xls Pliki finances.xls, które mogą zawierać informacje o kontach bankowych, zestawienia finansowe i numery kart kredytowych
intitle:"Index Of" -inurl:maillog maillog size Pliki maillog, które mogą zawierać wiadomości e-mail
"Network Vulnerability Assessment Report" "Host Vulnerability Summary Report" filetype:pdf "Assessment Report" "This file was generated by Nessus" Raporty z badania bezpieczeństwa sieci, testów penetracyjnych itp
intitle:index.of secring.pgp Pliki secreting.pgp
intitle:“index of”“backup files” Kopie zapasowe plików
allintitle:”index of”“backup files” Kopie zapasowe plików
inurl:phpshell.php PHP Shell
filetype:sql Kopie zapasowe baz danych
intitle:intranet inurl:intranet +intext:"human resources" Zasoby ludzkie w przesiembiorstwach
intitle:index.of “parent directory” Katalogi plików
filetype:sql “# dumping data for table” Pliki baz danych
intitle:index.of people.lst Dane osobowe
data filetype:mdb -site:gov -site:mil Wrażliwe dane z domen gov i mil
intitle:index.of inbox Maile
intitle:"index. of.personal" Dane osobiste